Valilikler

T.C. Edirne Valiliği

Halk arasında Paşa Kapısı denilen yerde Erken Osmanlı döneminden Çirmen Valiliğinin Edirne Valiliğine tahvil edildiği 1818 yılına kadar sadrazamların kaldığı bir saray yapısı bulunmaktadır. 1818 yılında Vali Ali Celal Paşa eski konağı yeniden yaptırarak bu tarihten itibaren Hükümet Konağı olarak kullanılmıştır. 1829 yılında Rus işgali esnasında yanan bu konak 1831 yılında tekrar yapılmıştır. Ancak bu bina da 1858 yılında yanmış, 1864 yılında Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın valiliği zamanında tekrardan yaptırılmıştır. Edirne tarihçisi Ahmet Badi Efendi’nin yazdıklarına göre yeni binanın kesme taşları Edirne Kalesinin Germe Kapıdaki yıkılan kulesinden getirilmiştir.

Kagir ve iki katlı inşa edilen konakta toplamda 35 oda, bir kabul salonu ve bir harem dairesi vardır. Avlusu içinde 1891 yılında yapılan beş odalı şeriye mahkemesi, 1869 yılında merkez mutasarrıflığı için yaptırılarak 1878 yılında adliye dairesi olan 22 odalı Adliye dairesi vardır. Ayrıca yine aynı yıllarda, 19.yy son çeyreğinde yaptırılan posta – telgraf binası, vilayet matbaası, jandarma okulu, polis müdürlüğü ve ziraat bankası da aynı avludadır. Günümüzde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bulunduğu Devecihan da Sultan Abdülaziz döneminde defterhane olmak üzere onarım görmüş, Abdülhamit döneminde hapishaneye çevrilmiştir.

Vilayet alanı 1960’lı yıllarda açılan proje yarışmasıyla yeni binalar yapılarak günümüz halini almıştır.